Monday, November 8, 2010

Keutamaan Sepuluh Hari di Awal Bulan ZulhijjahAlhamdulillah, ALLAH subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita berbagai macam nikmat, kita pun diberi anugerah berjumpa dengan bulan Zulhijjah. Berikut kami akan menjelasakan keutamaan beramal di awal bulan Zulhijjah dan apa saja amalan yang dianjurkan ketika itu. Semoga bermanfaat.


Di antara yang menunjukkan keutamaan sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah adalah hadits Ibnu `Abbas, Rasulullah SAW bersabda,


"Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh ALLAH melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini (iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah)."

Para sahabat bertanya: "Tidak pula jihad di jalan ALLAH?"

Nabi SAW menjawab: "Tidak pula jihad di jalan ALLAH, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada satu pun daripada keduanya (jiwa dan harta) yang kembali."[1]


Di antaranya lagi yang menunjukkan keutamaan hari-hari tersebut adalah firman ALLAH Ta'ala,

"Dan demi malam yang sepuluh." (QS. Al Fajr: 2).

Di sini ALLAH menggunakan kalimat sumpah. Ini menunjukkan keutamaan sesuatu yang disebutkan dalam sumpah.[2] Makna ayat ini, ada empat tafsiran daripada para ulama iaitu: sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah, sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, sepuluh hari pertama bulan Ramadhan dan sepuluh hari pertama bulan Muharram.[3].

Malam (lail) kadang-kala juga digunakan untuk menyebut hari (yaum), sehingga ayat tersebut boleh dimaksudkan dengan sepuluh hari Zulhijjah.[4] Ibnu Rajab Al Hambali menyatakan bahawa tafsiran yang menyebut sepuluh hari Zulhijjah, itulah yang lebih tepat. Pendapat ini dipilih oleh majoriti pakar tafsir daripada para salaf dan selain mereka, juga menjadi pendapat Ibnu `Abbas.[5]


Keutamaan Beramal di Sepuluh Hari Pertama Bulan Zulhijjah

Nabi SAW bersabda, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh ALLAH melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini (iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah)." Para sahabat bertanya: "Tidak pula jihad di jalan ALLAH?" Nabi SAW menjawab: "Tidak pula jihad di jalan ALLAH, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun."[6]

Ibnu Rajab Al Hambali menyatakan, "Hadith ini menunjukkan bahawa amalan di sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh ALLAH daripada hari-hari lainnya dan di sini tidak ada pengecualian. Jika dikatakan bahawa amalan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh ALLAH, itu menunjukkan bahawa beramal di waktu itu adalah sangat utama di sisi-Nya."[7]

Bahkan jika seseorang melakukan amalan yang mafdhul (kurang utama) di hari-hari tersebut, maka boleh jadi ia lebih utama daripada seseorang melakukan amalan yang utama di selain sepuluh hari awal bulan Zulhijjah. Ini kerana Nabi SAW ketika ditanya, "Tidak pula jihad di jalan ALLAH?" Beliau pun menjawab, "Tidak pula jihad di jalan ALLAH." Lalu beliau memberi pengecualian iaitu jihad dengan mengorbankan jiwa raga. Padahal jihad sudah kita ketahui bahawa ia adalah amalan yang mulia dan utama. Namun amalan yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah tidak kalah walaupun dibandingkan dengan jihad, walaupun amalan tersebut adalah amalan mafdhul (yang kurang utama) berbanding jihad.[8]

Ibnu Rajab Al Hambali menyatakan, "Hal ini menunjukkan bahawa amalan mafdhul (yang kurang utama) jika dilakukan di waktu afdhal (utama) untuk beramal, maka itu akan menyaingi amalan afdhal (amalan utama) di waktu-waktu lainnya. Amalan yang dilakukan di waktu afdhal untuk beramal akan memiliki pahala berlebih kerana pahalanya yang akan dilipatgandakan. "[9] Mujahid menyatakan, "Amalan di sepuluh hari pada awal bulan Zulhijjah akan dilipatgandakan."[10]

Sebahagian ulama menyatakan bahawa amalan pada setiap hari di awal Zulhijjah sama dengan amalan satu tahun. Bahkan ada yang menyatakan sama dengan 1000 hari, sedangkan hari Arafah sama dengan 10.000 hari. Keutamaan ini semua berlandaskan pada riwayat fadha'il yang lemah (dha'if). Namun hal ini tetap menunjukkan keutamaan beramal pada awal Zulhijjah berdasarkan hadits sahih seperti hadits Ibnu `Abbas yang disebutkan di atas.[11]


Amalan yang Dianjurkan di Sepuluh Hari Pertama Awal Zulhijjah

Keutamaan sepuluh hari awal Zulhijjah berlaku untuk amalan apa saja, tidak terbatas pada amalan tertentu, sehingga amalan tersebut boleh jadi solat, sedekah, membaca Al Qur'an, dan amalan soleh lainnya.[12] Di antara amalan yang dianjurkan di awal Zulhijjah adalah amalan puasa. Dari Hunaidah bin Kholid, dari isterinya, beberapa isteri Nabi SAW menyatakan

"Rasulullah SAW biasa berpuasa pada sembilan hari awal Zulhijjah, pada hari `Asyura' (10 Muharram), berpuasa tiga hari setiap bulannya [13],"[14]

Di antara sahabat yang megamalkan puasa selama sembilan hari awal Zulhijjah adalah Ibnu `Umar. Ulama lain seperti Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin dan Qatadah juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Inilah yang menjadi pendapat majoriti ulama. [15]

Namun ada sebuah riwayat dari `Aisyah yang menyebutkan,

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada sepuluh hari bulan Zulhijjah sama sekali."[16]

Mengenai riwayat ini, para ulama memiliki beberapa penjelasan.

Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakan bahawa Nabi SAW meninggalkan puasa ketika itu padahal baginda saw suka melakukannya kerana khuatir umatnya menganggap puasa tersebut wajib.[17]

Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahawa ada riwayat yang menyebutkan hal yang berbeza dengan riwayat `Aisyah di atas. Lantas beliau menyebutkan riwayat Hafshoh yang menyatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa pada sembilan hari awal Zulhijjah. Sebahagian ulama menjelaskan bahawa jika ada pertentangan antara perkataan `Aisyah yang menyatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah berpuasa sembilan hari Zulhijjah dan perkataan Hafshoh yang menyatakan bahawa beliau malah tidak pernah meninggalkan puasa sembilan hari Zulhijjah, maka yang dimenangkan adalah perkataan yang menetapkan adanya puasa sembilan hari Zulhijjah.

Namun dalam penjelasan lainnya, Imam Ahmad menjelaskan bahawa maksud riwayat `Aisyah adalah Nabi SAW tidak berpuasa penuh selama sepuluh hari Zulhijjah. Sedangkan maksud riwayat Hafshoh adalah Nabi SAW berpuasa di majoriti hari yang ada. Jadi, hendaklah berpuasa di sebahagian hari dan berbuka di sebahagian hari lainnya.[18]

Kesimpulan: Boleh berpuasa penuh selama sembilan hari bulan Zulhijjah (dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah) atau berpuasa pada sebahagian harinya.

Catatan: Kadang-kala dalam hadith disebutkan berpuasa pada sepuluh hari awal Zulhijjah. Yang dimaksudkan adalah majoriti dari sepuluh hari awal Zulhijjah, Hari Idul Adha tidak termasuk di dalamnya dan tidak diperbolehkan berpuasa pada hari `Ied.[19]


Keutamaan Hari Arafah

Di antara keutamaan hari Arafah (9 Zulhijjah) disebutkan dalam hadits berikut,

"Di antara hari yang ALLAH banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah di hari Arafah (iaitu untuk orang yang berada di Arafah). Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian ALLAH berfirman: Apa yang diinginkan oleh mereka?"[20]

Itulah keutamaan orang yang berhaji. Saudara-saudara kita yang sedang wukuf di Arafah saat ini telah rela meninggalkan sanak keluarga, negeri, telah pula menghabiskan hartanya, dan tubuh mereka pula dalam keadaan letih. Yang mereka inginkan hanyalah keampunan, keredhaan, dekat dan berjumpa dengan Tuhannya. Cita-cita mereka yang berada di Arafah inilah yang akan mereka perolehi. Darjat mereka pun akan tergantung pada niat mereka masing-masing. [21]

Keutamaan yang lainnya, hari Arafah adalah waktu mustajabnya do'a. Nabi SAW bersabda,

"Sebaik-baik do'a adalah do'a pada hari Arafah."[22]

Maksudnya, inilah doa yang paling cepat dipenuhi atau dikabulkan.[ 23] Jadi hendaklah kaum muslimin memanfaatkan waktu ini untuk banyak berdoa pada ALLAH. Do'a pada hari Arafah adalah do'a yang mustajab kerana dilakukan pada waktu yang utama.


Jangan Tinggalkan Puasa Arafah

Bagi orang yang tidak melakukan haji , dianjurkan untuk menunaikan puasa Arafah iaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda,

"Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura (10 Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu."[24]

Hadith ini menunjukkan bahawa puasa Arafah lebih utama daripada puasa `Asyura. Di antara alasannya, Puasa Asyura berasal daripada Nabi Musa, sedangkan puasa Arafah berasal daripada Nabi kita Muhammad SAW.[25] Keutamaan puasa Arafah adalah ia akan menghapuskan dosa selama dua tahun dan dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Atau boleh pula yang dimaksudkan di sini adalah diringankannya dosa besar atau ditinggikannya darjat.[26]

Akan tetapi untuk orang yang berhaji tidak dianjurkan melaksanakan puasa Arafah.
Dari Ibnu `Abbas, beliau berkata,

"Nabi SAW tidak berpuasa ketika di Arafah. Ketika itu baginda SAW diberikan minuman susu, baginda pun meminumnya." [27]

Diriwayatkan daripada Ibnu `Umar bahawa beliau ditanya mengenai puasa hari Arafah di Arafah. Beliau menyatakan,

"Aku pernah berhaji bersama Nabi SAW dan baginda tidak menunaikan puasa pada hari Arafah. Aku pun pernah berhaji bersama Abu Bakr, beliau pun tidak berpuasa ketika itu, begitu juga dengan Umar, beliau pun tidak berpuasa ketika itu, begitu pula dengan `Utsman, beliau tidak berpuasa ketika itu. Aku pun tidak mengerjakan puasa Arafah ketika itu. Aku pun tidak memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Aku pun tidak melarang jika ada yang melakukannya. "[28]

Dari sini, yang lebih utama bagi orang yang sedang berhaji adalah tidak berpuasa ketika hari Arafah di Arafah dalam rangka meneladani Nabi SAW dan para Khulafa'ur Rasyidin (Abu Bakr, `Umar dan `Utsman), ia juga bertujuan agar lebih menguatkan diri di dalam berdo'a dan berdzikir ketika wukuf di Arafah. Inilah pendapat majoriti ulama.[29]


Puasa Hari Tarwiyah (8 Zulhijjah)

Ada riwayat yang menyebutkan,

"Puasa pada hari tarwiyah (8 Zulhijjah) akan mengampuni dosa setahun yang lalu."

Ibnul Jauzi menyatakan bahawa hadith ini tidak sahih.[30] Asy Syaukani menyatakan bahawa hadith ini tidak sahih dan dalam riwayatnya ada perawi yang pendusta.[31] Syaikh Al Albani menyatakan bahawa hadits ini dhaif (lemah).[32]

Oleh kerana itu, tidak perlu berniat khusus untuk berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah kerana hadithnya dha'if (lemah). Namun jika berpuasa kerana mengamalkan keumuman hadith sahih yang menjelaskan keutamaan berpuasa pada sembilan hari awal Zulhijjah, maka itu diperbolehkan. wallahu a'lam.

Demikian perbahasan kami mengenai amalan di awal Zulhijjah.
Diselesaikan di Panggang, Gunung Kidul, 27 Dzulqo'dah 1430 H
Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal
Artikel http://rumaysho. com
[1] HR. Abu Daud no. 2438, At Tirmidzi no. 757, Ibnu Majah no. 1727, dan Ahmad no. 1968, dari Ibnu `Abbas. Syaikh Al Albani menyatakan bahawa hadits ini sahih. Syaikh Syu'aib Al Arnauth menyatakan bahawa sanad hadits ini sahih sesuai syarat al-Bukhari-Muslim.
[2] Lihat Taisir Karimir Rahman, `Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, hal. 923, Muassasah Ar Risalah, cetakan pertama, tahun 1420 H.
[3] Zaadul Masiir, Ibnul Jauziy, 6/153, Mawqi' At Tafasir.
[4] Lihat Tafsir Juz `Amma, Syaikh Muhammad bin Soleh Al `Utsaimin, hal. 159, Darul Kutub Al `Ilmiyyah, cetakan tahun 1424 H.
[5] Latho-if Al Ma'arif, Ibnu Rajab Al Hambali, hal. 469, Al Maktab Al Islamiy, cetakan pertama, tahun 1428 H.
[6] HR. Abu Daud no. 2438, At Tirmidzi no. 757, Ibnu Majah no. 1727, dan Ahmad no. 1968, dari Ibnu `Abbas. Syaikh Al Albani menyatakan bahawa hadits ini sahih. Syaikh Syu'aib Al Arnauth menyatakan bahawa sanad hadits ini sahih sesuai syarat Bukhari-Muslim.
[7] Latho-if Al Ma'arif, hal. 456.
[8] Lihat Latho-if Al Ma'arif, hal. 457 dan 461.
[9] Idem
[10] Latho-if Al Ma'arif, hal. 458.
[11] Idem
[12] Lihat Tajridul Ittiba', Syaikh Ibrahim bin `Amir Ar Ruhailiy, hal. 116, 119-121, Dar Al Imam Ahmad.
[13] Yang jadi rujukan di sini adalah bulan Hijriyah, bukan bulan Masihi.
[14] HR. Abu Daud no. 2437. Syaikh Al Albani menyatakan bahawa hadits ini sahih.
[15] Latho-if Al Ma'arif, hal. 459.
[16] HR. Muslim no. 1176, dari `Aisyah
[17] Fathul Bari, 3/390, Mawqi' Al Islam
[18] Latho-if Al Ma'arif, hal. 459-460.
[19] Lihat Fathul Bari, 3/390 dan Latho-if Al Ma'arif, hal. 460.
[20] HR. Muslim no. 1348, dari `Aisyah.
[21] Lihat Mirqotul Mafatih Syarh Misykatul Mashobih, Al Mala `Alal Qori, 9/65,Mawqi' Al Misykah Al Islamiyah.
[22] HR. Tirmidzi no. 3585. Syaikh Al Albani menyatakan bahawa hadits ini hasan.
[23] Lihat Tuhfatul Ahwadziy, Muhammad `Abdurrahman bin `Abdurrahim Al Mubarakfuri Abul `Ala, 8/482, Mawqi' Al Islam.
[24] HR. Muslim no. 1162, dari Abu Qotadah.
[25] Lihat Fathul Bari, 6/286.
[26] Lihat Syarh Muslim, An Nawawi, 4/179, Mawqi' Al Islam.
[27] HR. Tirmidzi no. 750. At Tirmidzi menyatakan bahawa hadits tersebut hasan sahih. Syaikh Al Albani menyatakan bahawa hadits ini sahih
[28] HR. Tirmidzi no. 751. Syaikh Al Albani menyatakan bahawa sanad hadits ini sahih.
[29] Lihat Sahih Fiqih Sunnah, Abu Malik, 2/137, Al Maktabah At Taufiqiyah.
[30] Lihat Al Mawdhu'at, 2/565, dinukil dari http://dorar. net
[31] Lihat Al Fawa-id Al Majmu'ah, hal. 96, dinukil dari http://dorar. net
[32] Lihat Irwa'ul Gholil no. 956.
http://intisonline. wordpress. com/2009/ 11/17/keutamaan- 10-awal-bulan- zulhijjah/

No comments:

Post a Comment